PŘÍSTROJOVÉVYBAVENÍ

Bodystik GR 40.600 a Diffustik GR 10.702

Bodypletysmografie a měření difuze.

Spirostik GR 40.001                             

Spirometr.

Niox vero 12-1100

Měření vydechnutého NO.

EKG AMEDTEC

Měření elektrické aktivity myokardu.

Pulzní oxymetr Nonin

Měření Saturace krve kyslíkem - SpO2.