ONÁS

MUDr. Martin Hadrava

Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem promoval v roce 1989. Jeden rok jsem pracoval na interním oddělení nemocnice v České Lípě.
Od roku 1990  jsem působil v Léčebně respiračních nemocí v Martinově Údolí ve Cvikově.
V roce 1992 jsem složil atestaci v oboru vnitřního lékařství a v roce 1995 nástavbovou atestaci v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci. Od roku 1996 do konce roku 2015 jsem zastával funkci primáře plicního oddělení ve Cvikově.
Jsem členem Evropské respirační společnosti, pracoval jsem při řešení řady klinických studií.
Mojí osobní specializací je bronchoskopie- tj. endoskopické vyšetření dýchacích cest. Jsem držitelem funkční licence pro obor Rigidní a intervenční bronchoskopie.
Rovněž jsem držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory.
Vzhledem k nedostatku ambulantních pneumologů jsem se rozhodl vybudovat novou ambulanci v Novém Boru v zájmu usnadnění dostupnosti ambulantní pneumologické péče pro obyvatele Nového Boru a přilehlých obcí.
Soubor vyšetřovacích metod zahrnuje spirometrii, EKG, bodypletysmografii, vyšetření plicní difuse pro CO, bronchomotorické testy a pulzní oxymetrii.
Ordinace je dále vybavena inhalátory, příslušenstvím pro podávání infuzní léčby a počítačovou sítí s nejmodernějším medicínským programem.


Od 1.7.2022 k nám do ordinace nastoupila nová lékařka MUDr. Vanda Anderleová.

DIPLOMY

DIPLOM

Celoživotní vzdělávání lékařů.

LICENCE

Rigidní a intervenční bronchoskopie.

LICENCE

K výkonu vedoucího lékaře a primáře.

OSVĚDČENÍ

K výkonu lékařské praxe.

OSVĚDČENÍ

K výkonu funkce odborného garanta.

REGISTRACE

Registrace Krajský úřad (1)

REGISTRACE

Registrace Krajský úřad (2)